در حال فراخوانی آگهی های بیشتر ...
به وب سایت ثبت آگهی فروش محصولات ( کشاورزی و دامداری، صنعتی، پزشکی و سلامت، بازرگانی، خدمات مسافرتی، خدمات ساختمانی، خدماتی، املاک، کار استخدام، آموزش، لوازم، کامپیوتر، موبایل، وسایل نقلیه، حیوانت خانگی، کود و نهاده های کشاورزی، محصولات زراعی، باغی، گلخانه ای، ابزار و ماشین آلات کشاورزی و ... ) خوش آمدید.

شوری خاک

شنبه ۲۹ آذر ۹۹ شوری خاک

مفهوم شوری خاک چست؟

بسیاری از مناطق دنیا با مشکل شوری آب و خاک روبرو می باشند. زیستگاه های شور به طور عمده در مناطق خشک و نیمه خشک قرار داشته و دارای مقدار زیادی نمک های معدنی می باشند. در این مناطق، نمک ها در لایه سطحی خاک انباشته می شوند. تجمع نمک اغلب ناشی از تبخیر و تعرق و در پی آن بالا آمدن آب زیرزمینی شور می باشد. این تاثیر به ویژه در مناطقی که سفره آب زیرزمینی نزدیک سطح است، مشاهده می شود. تجمع نمک در خاک سبب کاهش رشد گیاه و عملکرد کمی و کیفی محصول می شود.

خاک های زیر تاثیر نمک به سه گروه عمده تقسیم بندی می شوند: خاک های شور، خاک های سدیمی و خاک های شور سدیمی. خاک های شور دارای مقدار زیادی نمک های بی اثر نظیر کلرید و سولفات سدیم و منیزیم می باشند. گاهی اوقات نیترات نیر در خاک ها انباشته می شود. مطابق گیسکین و ماجلان (1969)، در خاک های آلی زهکشی شده نیز احتمال انباشته شدن نمک وجود دارد. در این شرایط، اکسیژن مورد نیاز ریز جانداران خاک برای معدنی کردن نیتروژن آلی فراهم شده و در نتیجه، مقدار زیادی نیترات در مناطق خشک انباشه می شود. در فصول خشک، سطح خاک های شور سفید رنگ می باشد. به همین دلیل گاهی اوقات به آنها خاک های قلیایی سفید می گویند. تجمع مقدار زیادی نمک های بی اثر در این خاک ها سبب هماوری رس های خاک شده و در نتیجه، ساختمان خوب و یک شکلی نیمرخ تشکیل می شود.

در مراحل پیشرفته آبشیی نمک ها از نیم رخ خاک، درصد سدیم در فاز تبادلی افزایش یافته (بیش از  درصد) و خاک های سدیمی تشکیل می شود. خاک های سدیمی را در گذشته، خاک های قلیایی می نامیدند. پ-هاش این خاک ها به دلیل وجود مقدار زیادی کربنات و پیکربنات سدیم، بالا (بین 7/5 تا 10/0) می باشد. این نمک ها به صورت زیر هیدرولیز شده ¯OH تولید می کنند:

NA(+) + HCO3(-) + H2O     ======    NA(+)  + OH(-)  + H2CO3

2Na   +  CO(2-/3)  + 2H2O     ======       1Na  + 2OH(-)  H2CO3

دی اکسیدکربن تولید شده به وسیله ریشه و سایر ریز جانداران حاک، عامل اصلی تشکیل نمک های کربنات و بیکربنات سدیم می باشد. اگر مقدار زیادی سدیم در محل تبادلی خاک وجود داشته باشد، سدیم وارد فاز محلول شده و در پی آن، کرنات و بیکربنات سدیم تشکیل می شود. پ-هاش بالا و وجود غلظت به نسبت بالای نمک سبب پراکنش ذرات رس و ماده آلی می شود. در این شرایط، ساختمان خاک در آن ناپایدار می باشد. به دلیل پراکنش ذرات هیومیک، حاک ها سیاده بوده و گاهی اوقات زیر عنوان خاک های قلیایی سیاه نامیده می شوند.

حرکت رو به پایین رس در نیمرخ خاک، لایه سختی در افق B  ایجاد کرده که ممکن است از نفوذ ریشه های گیاه جلوگیری کند. حاک های قلیایی سیاه، ساختمان ضعیفی داشته و در شرایط خیس، چسبنده و در حالت خشک، به شکل کلوخه های سخت می باشند. این شرایط همراه با پ-هاش بالا از عوامل کاهش رشد گیاه در این خاک ها به شمار می روند.

گاهی مواقع غلظت بون های محلول خاک های شور و سدیمی به اندازه ای بالا بوده که سبب چروکیدگی سلول های ریشه گیاه می شود. ریشه های شعاعی بذرهای در حال جوانه زنی حساسیت زیادی در برابر غلظت بالای یون ها در محلول خاک دارند. یکی از مشکلات غلظت بالای نمک در محلول خاک، ایجاد فشار اسمزی بالا بوده که آب را در خاک نگه داشته و سبب کاهش قابلیت استفاده آن برای گیاه می شود. معمولا محلول خاک های زیر تاثیر نمک دارای غلظت متعادل یون های غذایی مورد نیاز گیاه نیست. به عنوان مثال، غلظت کلسیم و پتاسیم کمتر از مقدار نیاز گیاه بوده در حالی که به برخی عناصر نظیر بور، بیکربنات، کلر، سدیم و منیزیم در اندازه سمیت می باشند. در شرایط بی هوازی، غلظت یون های سولفید و Fe(2+) نیز افزایش یافته و احتمال سمیت آنها وجود دارد.

شوری معمولا به وسیله قابلیت هدایت الکتریکی عصاره آب خاک اندازه گیری می شود. واحد شوری، میلی موس بر سانتی متر(عکس واحد مقاومت الکتریکی) می باشد. غلظت بالاتر نمک در عصاره خاک سبب افزایش قابلیت هدایت الکتریکی می شود. معمولا قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک های زیر تاثیر نمک، بین 2 تا 20 میلی موس بر سانتی متر  متغیر است. در آمریکا، آستانه بحرانی شوری برای گیاهان، 4 دسی زیمنس بر متر اندازه گیری شده است. کلیه آب های آبیاری، دارای غلظت های مختلف نمک بوده که ممکن است در لایه سطحی حاک انباشته شوند.

 

برچسب ها :
#شوری خاک
  ثبت آگهی رایگان